Theatre FORTISSIMO
Vlado Kulisek: Pantomima
Radek Michalko: Hudba

   Vlado Kulíšek je pomerne nová, ale výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. Narodil sa v Čechách v rodine ruskej baletky. Je výrazným individualistom a vystupuje prevážne sám - ale len zdanlivo. V spojení s rockovým muzikantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú dokonale zohratú dvojicu. Michalko dokresluje atmosféru predstavení pestrými zvukmi a záver každej akcie rámcuje výraznou hudobnou pointou. Obidvaja sa divadlu venujú profesionálne od roku 1989 a absolovali už viac ako 1500 predstavení po celej strednej Európe, ale napríklad aj vo Vietname. Raritou je - vzhľadom na skutočnosť, že p. Michalko žije v ČR - že sa jedná o medzinárodny súbor.


Samostatné programy Vlada Kulíška

Škola (mimo) hrou:

   Predstavenie "Škola (mimo) hrou" je z prostredia, ktoré je nám všetkým dôverne známe, a kde nás, ako sa zdá, nemôže nič prekvapiť. Dvojica Kulíšek - Michalko však ponúka vo svojom najnovšom predstavení netradičný pohľad na školu, plný zveličenia a humoru, ktorý je pre nich typický. Tento program nemá ambíciu poukazovať na problémy školstva, jeho cieľom je predstaviť netradiční zvládnutie pantomímy a najmä pobaviť malých aj veľkých divákov. Vlado Kulíšek vystupuje v úlohách učiteľov, ktorých snaha naučiť niečo svojich "zverencov" vychádza väčšinou nazmar a veľakrát dopadne komicky. A žiaci? Tých je predsa plné hľadisko, čo je ako stvorené (to je pre túto tvorivú dvojicu typické) na spoluprácu s obecenstvom a častú improvizáciu. "Školáci" tak absolvujú hodinu zemepisu, prírodopisu, ale napríklad aj spevu a telocviku. Čo sa pri nich dozvedia? To si už nechajme ako prekvapenie!

   Predstavenie je určené pre žiakov II. stupňa základných škôl.

Kufor:

   Ústrednou rekvizitou tohto programu je starý kufor plný klobúkov a čapíc. Ale nie sú to obyčajné čapice - sú tak trocha čarovné. Pomocou ních sa totiž diváci presúvajú z ulice na ihrisko, z cirkusu do záhrady. Z míma sa stáva solidný pán, alebo strašiak, športovec alebo klaun. Vždy je to však ten, ktorý má tú smolu a ani jeho malé podvody a klamstvá mu u divákov neprejdú. Program je určený pre divákov od 5 do 99 rokov a obidvaja protagonisti ho prispôsobujú podľa veku obecenstva.

Kufrík:

   Je hovorenou variantou programu Kufor určenou pre deti materských škôl.

Smetiak:

   Nadväzuje na úspešný program Kufor. V. Kulíšek sa tu predstavuje v úlohe človiečika na okraji spoločnosti. Jeho jediným majetkom je smetiak a jeho obsah. Odpadky dostávajú celkom iný rozmer, než akému slúžili a ani ten smetiak vlastne nie je smetiak. Celý program má ekologický podtón, ale s humorom sa zaoberá aj akutnými problémami spoločnosti - alkoholizmom, drogovou závislosťou ap. Takisto tento program je v rôznych variantách určený pre všetky vekové kategórie od školou povinných detí po dospelých.

Kulišáreň:

   Čo je to vlastne Kulišáreň. Názov tohto programu je samozrejme odvodený od mena jeho hlavného protagonistu - Vlada Kulíška, míma, režiséra, producenta a ako dokazuje tento program už aj moderátora. Ale tento názov má pôvod aj v českom slove "kulišárna", čo v preklade znamená huncútstvo, alebo nezbedníctvo. A skutočne tento program ašpiruje na to stať sa takým malým huncútstvom v kultúrnom živote mesta Trenčín, ale nielen jeho. Vlado Kulíšek si do programu pozýva známe aj menej známe osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života, aby ich predstavil v trocha inej podobe ako ich verejnosť pozná. Takto už v programe vystúpili populárni umelci Števo Skrúcaný, Miro Noga, Martin Babjak, Peter Lipa, Vašo Patejdl, Pavel Novák. Milan Sládek, Miro Kasprzyk, ale napríklad aj veľvyslanec Indonézie na Slovensku Malikus Suamin, známí moderátori Miloš Bubán a Alena Heribanová a ďalší. Medzi stále rubriky tohto programu patrí aj tzv. "živý videoklip", kedy Vlado Kulíšek hrá pantomimicky to, čo spevák na javisku spieva. Program, kde sa spieva, hrá pantomíma, ale aj tancuje, rozpráva sa a premieta video si už získal dobré meno u divákov a stal sa trvalou súčasťou ponuky kultúrnych programov. Záujem od ďalších usporiadateľov dokazuje, že nielen v Trenčíne. V súčasnosti sa hrá aj variant tohoto programu pre deti, ktorý napríklad v decembri má názov Mikulišáreň.

5 vášní:

   Tento program je určený na špeciálne príležitosti, ako sú festivaly, vernisáže a happeningy. Je inšpirovaný knihou Dr. Juliana Johnsona "Cesta majstrov". Príbeh hovorí o človeku, ktorý je na svojej životnej púti strhávaný vášňami, ktoré ho odvádzajú od správnej cesty, cesty poznania. Vlado Kulíšek v tomto predstavení hrá úlohu ČLOVEKA, ktorý bojuje postupne s každou vášňou, ktoré predstavujú pasce pre ľudské ego.

   Program trvá 20 - 30 min. Jeho uskutočnenie závisí na priestore a je veľmi variabilné. Vlado Kulíšek sa aj tu kontaktuje s obecenstvom a využíva ho k svojím improvizáciam.

Obsadenie:
- Vlado Kulíšek - pantomíma
- Radek Michalko - klávesové nástroje
- Hynek Buriánek - bicie nástroje

Technické podmienky:
nutné: 220 V
vítané: zvuková aparatúra, bicia súprava, uzavretý priestor s malým, nízkým javiskom (praktikáble).

 

20. 3. 1981
Vyškov
Prvé vystúpenie
pantomímy

24. 3. 1983
Ostrava
1. vystúpenie
v televízii

22. 2. 1983
Vyškov
Premiéra
programu
Kufor

14. 10. 1983
Litvínov
Festival amatér.
pantomímy

1. 2. 1982
Bratislava
1. vystúpenie s
R. Michalkom

18. 11. 1988
Bratislava
100. vystúpenie

20. 1. 1989
Sereď
1. profesionálne
vystúpenie

28. 4. 1990
Viedeň
1. vystúpenie
v zahraničí

1. 11. 1991
Trenčín
Na volnej nohe

26. 1. 1995
Trenčín
Premiéra programu
Sny

3. 11. 1995
Trenčín
1000. vystúpenie

3. 9. 1997
Hanoi (Vietnam)
Prve vystúpenie
mimo Európu

25. 1. 1998
Žilina
Premiéra
programu
Smetiak

4. 12. 2000
Trenčín
2000. vystúpenie

3. 4. 2002
Premiéra
programu
Kulišáreň

13. 10. 2003
Kynšperk
Premiéra
programu
Škola (mimo)
hrou